Të gjithë anëtaret ose lojtarët të cilët dëshirojnë të luajnë në Regency Casino Tirana duhet të pajisjen me kartë antarësimi.
Një kartë antarësimi dorëzohet në momentin e rregjistrimit në recepsion i cili ndodhet në derën kryesore të kazinosë.
Orari 2PM – 6AM

Mosha e lejuar 18 – vjec